Programma 4a. Economie

4.9.1 Beleid en uitvoering baseren op sluiten van kringlopen

In de op te stellen “Uitvoeringsagenda Utrecht Circulaire Topregio 2020-2023”, wordt voor ieder expert- of opgaveteam duidelijk welke activiteiten zij gaan oppakken en op welke circulaire resultaten de verantwoordelijk bestuurder wil worden afgerekend. De Uitvoeringsagenda wordt voor de zomer 2020 door GS vastgesteld en aangeboden aan PS. Daarmee vormt het voor onze externe partners een helder operationeel kader met meetbare resultaten van het gehele college op het gebied van circulariteit.

Om de ambities uit het coalitieakkoord te vertalen naar maatregelen, wordt een uitvoeringsagenda Circulaire economie opgesteld die medio 2020 aan PS wordt aangeboden. Omdat de inzet en de omvang van dat programma nog onbekend zijn, zijn nog nader uit te werken voorstellen opgenomen voor de jaren daarna.

Beoogd resultaat 2020

  • Uitvoeringsagenda Utrecht Circulaire Topregio 2020 – 2023
  • Uitvoeringsagenda Circulaire economie
ga terug