Programma 4a. Economie

4.4.1 Aantrekken buitenlandse investeringen en handelsbevordering

In 2019 zijn de acquisitietaken van de provincie, aangevuld met de internationale acquisitieactiviteiten van de gemeenten Amersfoort en Utrecht en met de handelstaken voor de Utrechtse Regio, uitgevoerd in de samenwerking Team Trade en Invest Utrecht Region. De gezamenlijke focuslanden zijn Noord-Amerika, China, India, Japan, Taiwan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voor wat betreft China richten we ons specifiek op onze zusterprovincie Guangdong.  

De gezamenlijke strategie Trade en Invest voor 2020 wordt nog voorbereid door Team Trade & Invest, maar wordt naar verwachting uitgevoerd door de Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in oprichting.
Na oprichting en operationalisering van de ROM gaan de taken op het gebied van internationale acquisitie over van Team Economie naar de ROM. Met de overgang van taken gaan ook (een deel van de) personen die deze taken uitvoeren en het budget over van de provincie naar de ROM.

Door het uitstel van de Brexit is het aantal verwachte buitenlandse bedrijven dat naar de Utrecht Regio zou verhuizen nog beperkt gebleven. In de tweede helft van 2019 en in 2020 worden de grootste effecten hiervan verwacht. De intentie is dan ook om de samenwerking --met Amsterdam in Business, Innovation Quarter en het Netherlands Foreign Investment Agency, dat vooral gericht is op het aantrekken van life sciences bedrijven in het kielzog van de verhuizing van de EMA naar Amsterdam in 2019, ook in 2020 te continueren.

Internationaal talent is van groot belang voor de regio. In 2019 is het International Welcome Center (IWCUR) opgericht om het vestigingsklimaat te versterken. Het IWCUR combineert dienstverlening vanuit overheid en private sector (een loket) en organiseert ook sociale activiteiten.  

Beoogd resultaat 2020

  • De uitvoerende activiteiten van Team Trade & Invest Utrecht Region zijn overgegaan naar de ROM.
  • Er vindt een evaluatie plaats van de vriendschapsrelatie met de Provincie Guangdong.
  • Er worden minimaal 15 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven gerealiseerd.
  • Het IWCUR is operationeel.
ga terug