Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.862

1.825

1.825

1.811

Baten

266

216

216

216

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.596

1.609

1.609

1.595

ga terug