Programma 7. Bestuur en middelen

Reserves Bestuur en middelen

Programma 7. Bestuur en middelen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve projecten

-

500

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

-

500

0

0

0

0

Reserve Fonds Provincie Utrecht

315

-

-

-

-

-

Reserve projecten

-

147

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

315

147

0

0

0

0