Programma 7. Bestuur en middelen

7.6.1 Uitvoeren dagelijks bestuur Gedeputeerde Staten

In 2020 blijven we de regionale belangen behartigen richting Rijk, kabinet en politiek. Vanuit de provincie wordt, samen met lokale overheden en maatschappelijke partners, de jaarlijkse Utrechtborrel in Den Haag georganiseerd. Dit evenement draagt bij aan de belangrijkste public affairs doelen; de profilering van de regio, het uitbreiden van het netwerk in Den Haag en het geeft ruimte voor het agenderen van de inhoudelijke lobby doelstellingen van de provincie. Diverse (kennis)instellingen en gemeenten in de regio worden steeds vocaler over hun belangen en leveren een substantiële bijdrage aan de positionering en belangenbehartiging van de regio. Het afstemmen en oplijnen van al deze zaken wordt steeds belangrijker, daarom wordt in 2020 verder ingezet op het in verbinding brengen van de public affairs.
Nu het huidige college van Gedeputeerde Staten bestaat uit vijf fulltime gedeputeerden worden de extra werkgevers- en salariskosten ten laste van programma 7 gebracht.

ga terug