Programma 7. Bestuur en middelen

7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) dragen we bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 906
Baten € 0
Saldo € 906
ga terug