Programma 7. Bestuur en middelen

7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning (CvdK) is belast met burgemeestersaangelegenheden, Openbare Orde en Veiligheid, boegbeeldfunctie, Koninklijke bezoeken en –onderscheidingen en houdt zich daarnaast bezig met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de uitbouw van het Bibob-beleid.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 1.862
Baten € -266
Saldo € 1.596
ga terug