Programma 7. Bestuur en middelen

7.4.3 Stimuleren relatie Europesie Unie

In 2020 benutten we de Europese financieringskansen door de lopende Europese projecten uit te voeren en door te zoeken naar nieuwe kansen voor financiering van Utrechtse opgaven. Dit doen we in samenwerking met de partners van de provincie. Samen met hen bereiden we ons voor op de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 van EFRO Kansen voor West en POP/LEADER en intensiveren we de profilering van de regio Utrecht als één van de meest concurrerende regio’s van Europa en als een Europees living lab voor Healthy Urban Living.
Via verschillende netwerken delen we in 2020 kennis en dragen we bij aan betere Europese regelgeving, onder andere via:

  • AIR netwerk voor luchtkwaliteit.
  • ERRIN netwerk voor onderzoek en innovatie.
  • POLIS netwerk voor mobiliteitsvraagstukken en via.
  • het Europees Comité van de Regio’s.

In 2020 actualiseren we op basis van het coalitieakkoord ons Europabeleid  en maken we nieuwe afspraken over de Randstadsamenwerking in Brussel.

Beoogd resultaat 2020

  • De Europastrategie 2020-2023 is vastgesteld.
  • De afspraken over Randstadsamenwerking in Brussel 2020-2023 zijn vernieuwd.
ga terug