Programma 7. Bestuur en middelen

7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht

Wij zien dat de verschillende opgaven in hun volle omvang de uitvoering in de provincie steeds complexer maken. Overheden moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten om te slagen. Er is een sterk en wendbaar lokaal én provinciaal bestuur nodig dat zich richt op het organiseren rondom maatschappelijke opgaven om de uitvoeringskracht in de regio verder uit te bouwen. Dat is een doorlopend proces. Een sterk bestuur is integer, weerbaar en slagvaardig en kan taken zelfstandig en/of in samenwerking uitvoeren. Een wendbaar bestuur heeft adaptief vermogen; het speelt gemakkelijk in op veranderingen, beweegt mee en kan zich daardoor snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Ook de wisselwerking tussen het bestuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie speelt hierbij een grote rol.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.262
Baten € 0
Saldo € 2.262
ga terug