Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.382

3.292

3.273

2.709

Baten

70

70

70

70

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.312

3.222

3.203

2.639

ga terug