Programma 7. Bestuur en middelen

7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen

De provincie zoekt verbinding met de samenleving, haalt input actief op en gebruikt daarvoor innovatieve middelen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 3.382
Baten € -70
Saldo € 3.312
ga terug