Programma 7. Bestuur en middelen

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

7. BESTUUR EN MIDDELEN

7.1 Verbeteren Provinciale Staten

7.1.1 Versterken positie PS

7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK)

7.2.1 Uitvoeren van werkzaamheden (CvdK)

7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen

7.3.1 Intensief betrekken van partners bij projecten

7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht
(over bestuurlijke grenzen heen)

7.4.1 Opstellen visie regiovorming en uitvoeren

7.4.2 Uitvoeren beleid verbonden partijen

7.4.3 Stimuleren relatie Europese Unie

7.4.4 Uitvoeren nauwe samenwerking RUD en ODRU

7.4.5 Realiseren Staat van Utrecht

7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen

7.5.1 Uitvoeren wettelijke toezichtstaak

7.5.2 Inspelen op ontwikkelingen verticaal toezicht en horizontale controle

7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS)

7.6.1 Uitvoeren dagelijks bestuur

7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer

7.7.1 Verbeteren archivering en informatiebeheer