Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.965

2.965

2.965

2.965

Baten

34

34

34

34

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.931

2.931

2.931

2.931

ga terug