Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

906

907

907

904

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

906

907

907

904

ga terug