Programma 7. Bestuur en middelen

7.4.2 Uitvoeren beleid verbonden partijen

Eens per collegeperiode worden de Verbonden Partijen onderworpen aan een korte evaluatie en wordt gecheckt of de Nota verbonden Partijen nog aanpassingen behoeft. De evaluatie vormt de aanloop naar een door ons nieuw op te stellen Nota. Hierin krijgen ook netwerkachtige samenwerkingsverbanden een plek, omdat deze een lossere structuur aangemeten krijgen dan de klassieke structuur van de Verbonden Partijen. De uit te voeren evaluatie zal een meer intensief  karakter hebben dan in de initiële opzet was bedoeld.

Beoogd resultaat 2020

  • De evaluatie van de Nota en de daarin genoemde Verbonden Partijen is uitgevoerd en de opzet voor een nieuwe uitgebreide nota Verbonden Partijen waarin ook netwerkachtige samenwerkingsverbanden een plek krijgen is gereed.
ga terug