Programma 7. Bestuur en middelen

Verbonden Partijen

 Verbonden Partijen

Onderstaande Verbonden Partijen hebben betrekking op dit programma

Huis der Nederlandse Provincies (HNP)

Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

NV REMU Houdstermaatschappij

Randstedelijke Rekenkamer

Vitens NV

Voor overige informatie wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen