Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat dat kosten?

7. Bestuur en middelen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

4.836

5.193

5.750

5.866

5.847

5.274

Materiële lasten

8.800

12.946

8.839

8.574

8.574

8.465

Lasten

13.636

18.139

14.589

14.440

14.421

13.739

Baten

406

2.873

370

320

320

320

Baten

406

2.873

370

320

320

320

Saldo van dit programma

13.230

15.266

14.219

14.120

14.101

13.419

Stortingen in reserves

-

500

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

315

147

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

12.915

15.619

14.219

14.120

14.101

13.419