Programma 7. Bestuur en middelen

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.262

2.239

2.239

2.139

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.262

2.239

2.239

2.139

ga terug