Programma 7. Bestuur en middelen

7.2.1 Uitvoeren van werkzaamheden van Commissaris van de Koning

Als boegbeeld van de provincie Utrecht besteedt de commissaris van de Koning in 2020 bijzondere aandacht aan grote netwerkevenementen in de provincie. Zo vinden in het kader van 75 jaar vrijheid en rondom de start van de Vuelta a España, de Spaanse wielerronde, talrijke herdenkingen, vieringen en andere activiteiten plaats. Bij de overige rijkstaken van de commissaris (gemeentebezoeken, burgemeestersaangelegenheden, het voorzitterschap van de provinciale afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds, openbare orde en veiligheid en Koninklijke onderscheidingen en Predicaten) krijgen inhoudelijke en kwalitatieve elementen extra aandacht.

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit en Wet Bibob
In 2020 wordt samen met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Midden-Nederland gewerkt aan het weerbaarder maken van de organisatie. In 2020 wordt een vitaliteits- en veiligheidsscan van de vakantieparken in de provincie uitgevoerd. Er is een plan opgesteld ter uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord op het thema ondermijning. In 2020 wordt een integriteitsdag georganiseerd en een plan opgesteld om het thema ondermijning op te nemen in het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De betrokken (beleidsinhoudelijke) afdelingen werken nauw samen in de verschillende projecten. Omgevingsdiensten en provinciemedewerkers worden voorgelicht over de wet Bibob en werkprocessen worden geactualiseerd. Het werkterrein wordt uitgebreid waardoor ook subsidies en vastgoedtransacties zullen worden beoordeeld. Het aantal integriteitstoetsingen zal toenemen. Met gemeenten, politie en het RIEC wordt samengewerkt om de weerbaarheid van gemeenten te stimuleren.

Beoogd resultaat 2020

  • Het Bibob-beleid is verder vormgegeven en werkprocessen zijn geconcretiseerd.
  • Collega’s zijn in staat signalen van ondermijning te herkennen.
  • Gemeenten zijn weerbaarder, onder andere door meer benutten van de wet Bibob.
  • Van de vakantieparken in de provincie is een vitaliteits- en veiligheidsscan uitgevoerd.
  • Het thema ondermijning is opgenomen in het VAB-beleid.
  • De eerste jaarlijkse Integriteitsdag is georganiseerd en een vervolgbijeenkomst voor het notariaat.
  • Minimaal twee aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC uit 2019 zijn uitgevoerd.
ga terug