Programma 7. Bestuur en middelen

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Opkomst bij verkiezingen

Nr. 11 Basisset BBV

De opkomstcijfers van verkiezingen:
weergeven in percentage kiezers / stemgerechtigden:

Tweede Kamer

85%

85%

Provinciale Staten

55%

61%

Gemeenteraden

60%

60%

60%

ga terug