Programma 7. Bestuur en middelen

7.4.5 Realiseren van Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht geniet een steeds grotere bekendheid. Het is voor iedereen een belangrijke informatiebron, omdat het data en analyses bevat over vele thema’s die samen een beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat in de provincie en de 26 Utrechtse gemeenten. Uitgangspunt bij het vernieuwen van de data blijft een cyclus van twee jaar. Daarom wordt ter uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord met betrekking tot de Staat van Utrecht ook in 2021 weer een nieuwe Staat van Utrecht (de zesde) uitgebracht. In 2020 verschijnt een nieuwe special van de Staat van Utrecht.

Beoogd resultaat 2020

  • Een nieuwe special is voorbereid en gepubliceerd.
  • Met de voorbereiding van de zesde Staat van Utrecht is gestart.
ga terug