Programma 7. Bestuur en middelen

7.4.4 Uitvoeren nauwere samenwerking RUD en ODRU

De provincie is deelnemer in de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Naast de RUD is ook de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) actief.
In 2019 heeft de provincie samen met de gemeente Utrecht opdracht gegeven aan het Bureau Berenschot ons te adviseren over de verdere strategische doorontwikkeling van de RUD. De Provincie en gemeente Utrecht wensen dit onderzoek ook in het licht van een opdracht van het bestuur van de RUD aan de directie om een koersdocument, waarin alle AB leden om ‘kleurbepaling’ werd gevraagd over de toekomst. De provincie entameert als uitgangspunt een nauwere samenwerking tussen de ODRU en de RUD (zie ook programma 3).

Beoogd resultaat 2020

  • De provincie heeft actief en aantoonbaar de samenwerking met RUD en ODRU gefaciliteerd en ondersteund.
  • De provincie heeft samen met de andere eigenaren van de GR een strategische koers bepaald voor de RUD in de komende jaren.
ga terug