Programma 7. Bestuur en middelen

7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer

De provincie is sinds 2019 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA). HUA beheert sinds 2013 de openbare provinciale archiefbewaarplaats. De provinciearchivaris bij HUA heeft op basis van de Archiefwet 1995 twee wettelijke taken: het beheer van historische archieven die bewaard worden in de archiefbewaarplaats, en toezicht op het informatiebeheer bij de provinciale organisatie en haar samenwerkingsverbanden. De beleidsdoelen van HUA voor de provincie zijn uitgewerkt in het werkplan van HUA voor 2018-2020. Deze beleidsdoelen staan in wisselwerking met het programma ‘Samenwerken en dossiers’ van de provinciale I-Opgave.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 713
Baten € 0
Saldo € 713
ga terug