Programma 7. Bestuur en middelen

7.1 Versterken positie Provinciale Staten in beleidsprocessen

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.965
Baten € -34
Saldo € 2.931
ga terug