Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

21.410

19.284

18.446

18.662

Baten

18.926

16.745

15.907

16.178

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.484

2.539

2.539

2.484

ga terug