Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.2.3 Winkelen: aantrekkelijke centrumgebieden waar het goed ontmoeten is

Winkelen: aantrekkelijke centrumgebieden waar het goed ontmoeten is
In 2018 is de Retailvisie vastgesteld. Centrale doelen zijn versterking van de bestaande winkelstructuur en behoud van vitale centrumgebieden. De uitvoering daarvan vindt voor een belangrijk deel plaats in programma Binnenstedelijke Ontwikkeling. De rol van de provincie is vooral agenderend, verbindend en faciliterend richting gemeenten. Het gaat daarbij niet alleen om winkels en winkelleegstand, maar juist om een integrale aanpak van centrumgebieden waarin ook de functie van ontmoeten en beleven essentieel is. Met kennisontwikkeling en netwerkontwikkeling ondersteunen we gemeenten en marktpartijen in visievorming en uitvoering.

Beoogd resultaat 2020

  • De provincie heeft kennis van gemeenten en andere partners op het onderwerp vitale binnensteden en retailopgaven gebundeld en ingezet op concrete projecten. Hiervan is de samenwerking met Zeist een goed voorbeeld en dit wordt  in 2020 gecontinueerd.
ga terug