Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid

1.1.1 Versterken ruimtelijk beleid

1.1.2 Proactief samenwerken met partners

1.1.3 Gezamenlijk agenderen en programmeren

1.1.4 Maximaal benutten van data en digitale toepassingen bij beleid en opgaven

1.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen

1.2.1 Wonen: versnellen van de woningbouw van goede kwaliteit die aansluit bij de vraag

1.2.2 Werken: kwaliteit op orde en transformeren

1.2.3 Winkelen: aantrekkelijke centrumgebieden waar het goed ontmoeten is

1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling

1.3.1 Innoveren ruimtelijke ontwikkelingen

1.3.2 Stimuleren integrale gebiedsontwikkelingsprojecten

1.3.3 Zorgdragen voor ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit

1.3.4 Uitvoeren programma Hart van de Heuvelrug

1.4 Provincie is omgevingswet-proof

1.4.1 Opstellen omgevingsvisie en -verordening

1.4.2 Aanpassen organisatie en opdracht RUD voor VTH

1.4.3 Aansluiten op Digitaal Stelsel omgevingswet (landelijk)

1.4.4 Aanpassen werkwijze voor omgevingswet

1.4.5 Verbeteren samenwerking met Rijk