Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Reserves Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve IGP/RAP

2.657

2.579

-

-

-

-

Reserve Projecten

436

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

3.093

2.579

0

0

0

0

Reserve Projecten

454

1.107

-

2.364

-

-

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

976

3.427

3.447

320

-

-

Reserve IGP/RAP

-

-

8.500

-

-

-

Reserve NTVA

210

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.640

4.534

11.947

2.684

0

0