Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.475

478

15

15

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.475

478

15

15

ga terug