Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Binnenstedelijke woningbouw

Percentage van de nieuwe toegevoegde woningen dat wordt gerealiseerd binnen stedelijk gebied (begrensd door de actuele rode contouren)

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Aantal plannen zonder bij gemeenten ingediende zienswijzen WRO

Minimum aantal gemeentelijke ruimtelijke plannen, waarbij de provincie geen zienswijze heeft ingediend, als % van het totaal aantal plannen

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

ga terug