Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.069

4.073

4.021

3.921

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.069

4.073

4.021

3.921

ga terug