Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.4.3 Aansluiten op Digitaal Stelsel omgevingswet (landelijk)

In het project Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dragen we bij aan de digitalisering en aanpassing van de informatievoorziening van de andere projecten van het programma Invoering Omgevingswet. Daarnaast heeft het DSO eigen activiteiten om aan te sluiten op het landelijke stelsel.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is software beschikbaar voor het digitaal opstellen van onze omgevingsvisie en -verordening conform de publicatiestandaarden.
  • Onze omgevingsvisie en -verordening zijn optimaal te raadplegen in het landelijke loket.
  • Ons vergunningensysteem is aangesloten op het landelijke loket voor het ontvangen van aanvragen en meldingen.
  • We hebben een omgeving om samen te kunnen werken in de keten met onze partners.
  • Het formeel digitaal publiceren van onze omgevingsvisie en -verordening is mogelijk.
  • Utrechtse omgevingsinformatie is beschikbaar in de informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid.
ga terug