Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Woningbouw

Aantal gemeentelijke bouw- plannen dat met het instrumentarium uit het  Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling verder in de ontwikkeling is gebracht.

25

25

25

25

25

25

25

ga terug