Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dat kosten?

1. Ruimtelijke ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

5.311

6.149

6.539

6.549

6.562

6.562

Materiële lasten

4.675

8.110

26.881

20.102

18.952

19.054

Lasten

9.986

14.259

33.420

26.651

25.514

25.616

Baten

69

0

18.926

16.745

15.907

16.178

Baten

69

0

18.926

16.745

15.907

16.178

Saldo van dit programma

9.917

14.259

14.494

9.906

9.607

9.438

Stortingen in reserves

3.093

2.579

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

1.640

4.534

11.947

2.684

-

-

Beslag op de algemene middelen

11.370

12.304

2.547

7.222

9.607

9.438