Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.4.4 Aanpassen werkwijze voor omgevingswet

Om de werkwijze van de medewerkers en het bestuur aan te passen aan de wet gaan we in 2020 verder met het inrichten en aanpassen van werkprocessen en het benutten van de Omgevingswetkoffer (een set van hulpmiddelen voor medewerkers en managers om hun werk aan te passen aan de Omgevingswet). Daarmee voldoet de provincie aan de eisen de Omgevingswet bij inwerkingtreding. Leren werken volgens de principes van de wet zal ook na 2020 doorgaan binnen het reguliere werk.

Beoogd resultaat 2020

  • De ca. 8-10 werkprocessen die het meest veranderen als gevolg van de OW zijn voor 2021 op een eenduidige manier ingericht of gewijzigd.
    • Ter voorbereiding hierop zijn in samenwerking met de proceseigenaren workshops gehouden om het proces in beeld te brengen.
    • De proces verantwoordelijke is daarna, als onderdeel van de lijn, verantwoordelijk voor  de implementatie van deze manier van werken in de organisatie.
  • In de Omgevingswetkoffer staan de hulpmiddelen waarmee de organisatie voorbereid kan worden op de implementatie van de wet. Zo wordt een e-learningstool aangeboden die in samenhang met workshops, kennis vergroot en inzicht en bewustwording van de Omgevingswet bevordert.
  • Er zijn (in samenwerking met onze ketenpartners) minimaal 4 trainingen georganiseerd voor kennisoverdracht en het ervarend leren gericht op het aanpassen van werkprocessen en/of houding en gedrag.
ga terug