Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

6.466

2.816

3.032

3.018

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

6.466

2.816

3.032

3.018

ga terug