Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1.4 Data zijn maximaal openbaar beschikbaar

Nu het gebruik van digitale informatie en toepassingen/visualisaties bij onze opgaven vanzelfsprekender is geworden, wordt de volgende opgave om deze in afstemming met onze omgeving optimaal in te zetten. Dit geldt zowel voor de data op zich als voor de portalen die wij ontwikkeld hebben om deze data te gebruiken en die anderen ook zouden willen gebruiken. Wij ontwikkelen daarom een visie op omgevingsinformatie teneinde onze rol en positie in de regio duidelijk te krijgen. Daarbij is ook onze rol in het verder ontwikkelen van de mogelijkheden van visualisatie ten behoeve van participatie van belang. Digitale toepassingen worden ook door de nieuwe Omgevingswet vereist. Wij verankeren deze digitale toepassingen, zodat ze ook inzetbaar zijn bij andere provinciale werkprocessen. De inrichting daarvan zal in 2020 plaatsvinden zodat we klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet in 2021.
Opgavegericht werken, waarbij integraliteit en gebiedsgerichte aanpak nog belangrijker is, vergt ook nieuwe instrumenten en analysemethoden. Daarom is een blijvend aspect in onze opgave om innovatieve mogelijkheden te volgen en op hun waarde in te schatten. Vooral in het kader van 3D-visualisaties en simulaties zijn er veel mogelijkheden en ook op analysegebied zijn er voldoende mogelijkheden om integrale afwegingen te maken.

Beoogd resultaat 2020

  • De digitale ondersteuning van werkprocessen t.b.v. de Omgevingswet/verordening is waar nodig geïmplementeerd.
  • Besluitvorming over onze visie op het gebied van omgevingsinformatie, waarmee we inzicht hebben in doorontwikkeling van onze portalen en het gebruik van data.
  • Verkenning is uitgevoerd voor het aanbieden van integrale, gebiedsgerichte hulpmiddelen voor analyse en visualisatie ten behoeve van de integrale concern of lijnopgaven. Voor minimaal drie opgaven kan aangegeven worden hoe dit toegepast is.
  • Communicatiemiddelen m.b.t. open data (geo-point) zijn verder ge-upgrade zodat dit een gedeeld platform kan worden.
  • We hebben kennis opgebouwd ten behoeve van de inzet van 3D in participatietrajecten.
ga terug