Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.4.2 Aanpassen organisatie en opdracht RUD voor VTH

In 2020 bereiden zowel de interne organisatie als de uitvoeringsorganisaties (zoals de RUD-Utrecht, ODRU, GGD, VTU) zich definitief voor op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Dit betekent dat de VTH-taken die moeten worden uitgevoerd onder de Omgevingswet voor alle uitvoeringsorganisaties en de provincie als opdrachtgever helder moeten zijn en er duidelijke beleidskaders moeten zijn opgesteld.

Beoogd resultaat 2020:

  • De provincie heeft nieuw vastgesteld VTH-beleid dat zoveel mogelijk is afgestemd met de regionale ketenpartners.
  • Met de uitvoeringsorganisaties zijn afspraken gemaakt over hun taakuitvoering voor de provincie vanaf 1 januari 2021.
ga terug