Programma 6. Cultuur en erfgoed

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

6. CULTUUR EN ERFGOED

6.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

6.1.1 Stimuleren publieksonderzoek en beleidsmonitoring

6.1.2 Zakelijk verstevigen cultuur- en erfgoedinstellingen

6.1.3 Verstevigen samenwerking andere overheden

6.1.4 Inzet van kunst en vormgeving in gebiedsontwikkeling

6.2 Zorg dragen voor erfgoed samen met partners
(hebben en houden)

6.2.1 Verankeren cultuurhistorische waarden in ruimtelijk beleid

6.2.2 Stimuleren beheer en restauratie rijksmonumenten

6.2.3 In stand houden cultuurlandschappen en archeologische zones

6.2.4 Professioneel beheren van archeologische vondsten

6.2.5 Stimuleren professioneel beheer erfgoediconen

6.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed
(promoten en profileren)

6.3.1 Exploiteren en etaleren cultuurlandschappen en archeologische zones

6.3.2 Ontsluiten en vertellen erfgoedverhalen

6.3.3 Versterken culturele infrastructuur met festivals

6.4 Vergroten culturele basisvaardigheden
(kennen en kunnen)

6.4.1 Aanreiken cultuur- en erfgoededucatie

6.4.2 Bevorderen taal- en digitale vaardigheden

6.4.3 Versterken bibliotheeknetwerk

6.4.4 Heruitvinden en -positioneren bibliotheken