Programma 6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

9.090

7.090

7.090

7.090

Baten

1.527

1.527

1.527

1.527

Saldo beleidsdoel excl. reserves

7.563

5.563

5.563

5.563

ga terug