Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.2.5 Stimuleren professioneel beheer erfgoediconen

Het Utrechts Landschap, De Utrechtse Molens, Slot Zuylen en Kasteel Amerongen ontvangen in 2020, in het kader van de afgelopen cultuur- en erfgoednota, een meerjarige exploitatiesubsidie. In het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 zullen wij uitwerken hoe wij de financiering van de erfgoediconen in de periode 2021-2014 vormgeven. Het Utrechts Landschap en De Utrechtse Molens zorgen voor bekendheid van de publiekstoegankelijkheid van molens en buitenplaatsen in hun bezit. Dat kan een concert betreffen in Kasteel Loenersloot, een wekelijkse openstelling van een molen waar mensen hun graan kunnen laten malen of een wandeling met rondleiding door een kasteeltuin. Slot Zuylen en Kasteel Amerongen versterken zich met meer activiteiten, de restauratie van hun collectie en een professionelere bedrijfsvoering.

Molens
Door de toevoeging van de gemeente Vijfheerenlanden aan de provincie Utrecht zijn er vier rijksmonumentale molens toegevoegd aan het Utrechts grondgebied. De uitbreiding van de provincie met deze molenrijke gemeente is aanleiding het molenbeleid te herijken. Dat maakt deel uit van het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023.

Samenwerkende kasteelmusea
De steun aan de Stichting Samenwerkende kasteelmusea (SSK) zetten we voort. Voor uitbreiding van de samenwerking wordt nu gekoerst, naast marketing-inspanningen, op ondersteuning van shared services voor de kasteelmusea. De directe ondersteuning van Kasteel Amerongen zullen we de komende jaren afbouwen, aangezien de vermogenspositie van de stichting substantieel is verbeterd.

Beoogd resultaat 2020

  • Herijkt molenbeleid.
  • De samenwerkende kasteelmusea beschikken over professionele shared services, ondergebracht bij de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea.
ga terug