Programma 6. Cultuur en erfgoed

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Festivals

Aantal door de provincie ondersteunde festivals

11

11

11

11

15

15

15

Behouden, zichtbaar en beleefbaar
maken militair erfgoed

Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)*

70

56

63

70

70

70

70

Publieksbereik erfgoed

Aantal projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd**

7

7

7

7

7

7

7

* Cumulatief vanaf 2012
** Deze indicator wordt in het cultuur- en erfgoedprogramma per 2020 herijkt

ga terug