Programma 6. Cultuur en erfgoed

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Restauratie-volume

Nr. 9 Basisset BBV

% Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de  staat van het casco, categorie "matig" en "slecht"

10%

21%

20%

19%

18%

17%

16%

ga terug