Programma 6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

984

1.284

1.209

1.209

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

984

1.284

1.209

1.209

ga terug