Programma 6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

8.952

6.139

6.139

7.139

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

8.952

6.139

6.139

7.139

ga terug