Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van cultuur en erfgoed door het beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat stimuleren we door het verhaal te vertellen en te verbeelden met kunst en vormgeving en door middel van de samenwerking in het profiel ‘Eeuwig Jong’. Vanuit het coalitieakkoord krijgen de linies (Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Grebbelinie) en de Limes weer onze aandacht. De nieuwe uitwerking van het Programma NHW kan mogelijk leiden tot ambities en een uitgewerkt voorstel, waarvoor meer middelen nodig zijn. (zie tabel 'Nader uit te werken voorstellen).'

We willen in deze bestuursperiode, festivals extra financiële steun bieden. Dit doen we met een in 2020 uit te werken vernieuwd festivalbeleid, op basis van dit coalitieakkoord.  

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 8.952
Baten € 0
Saldo € 8.952
ga terug