Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.3.2 Ontsluiten en vertellen erfgoedverhalen

We willen meer bekendheid en draagvlak voor erfgoed bij een breed publiek en zetten in op versterking van zichtbaarheid en beleefbaarheid van onder meer monumenten, museumcollecties en archeologische vindplaatsen. Wij stellen subsidies beschikbaar om erfgoedbeheerders en maatschappelijke organisaties in staat te stellen om initiatieven te ontwikkelen voor het bereiken van een breed publiek. Ook in 2020 willen we hen daarbij ondersteunen. Welke instrumenten we daarvoor inzetten, zullen we bekend maken in het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 en de bijbehorende subsidieverordening. We zullen ter uitvoering van het coalitieakkoord in 2020 in ieder geval aandacht besteden aan de Oude Hollandse Waterlinie.

Beoogd resultaat 2020

  • Uitvoeren subsidieverordening op basis van Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023.
ga terug