Programma 6. Cultuur en erfgoed

Reserves Cultuur en erfgoed

Programma 6. Cultuur en erfgoed

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve Investeringsfonds Provinciaal Er

-17

-

-

-

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

-

1.777

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

-17

1.777

0

0

0

0

Reserve CHS

297

682

-

-

-

-

Reserve projecten

-

-307

Reserve Investeringsfonds Provinciaal Er

4.262

600

-

-

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

6.171

2.800

1.334

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

10.731

3.775

1.334

0

0

0