Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.1.4 Inzet van kunst en vormgeving in gebeidsontwikkeling

We hebben in 2017 een start gemaakt met de inzet van kunst en vormgeving in gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsprocessen en mobiliteitsopgaven hebben we waarde toegevoegd door creatieve verbeeldingskracht ten behoeve van het versterken van de (cultuurhistorische) identiteit en de ontwikkeling van een gebied. Dit zetten we versterkt voort in de komende periode, parallel aan de ontwikkelingen van de omgevingsvisie. We sluiten hierbij aan op de grote transitieopgaven van de leefomgeving in samenhang met de erfgoeddeal. En we nemen deel aan het gebiedsgericht aanpakken van bijvoorbeeld  het Ringpark en Nationaal Park Heuvelrug.  Verder leveren we een bijdrage aan ontwerp en beleid gericht op drie iconische wegen in de provincie: de Wegh der Weegen (N237 tussen De Bilt en Amersfoort), de Route Impériale (Napoleonroute van Amsterdam naar Parijs) en de Via Regia (route van Utrecht naar Keulen). Welke instrumenten we daarvoor inzetten, werken we uit in het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023. Onderzoek ligt hier aan ten grondslag.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van creatieve verbeeldingskracht bij ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende werkwijze is ontwikkeld.
  • In het kader van de Erfgoed Deal ontwikkelen we projecten die aansluiten bij de grote transitieopgaven
  • We participeren in of nemen initiatief tot minimaal 5 projecten.
ga terug