Programma 6. Cultuur en erfgoed

6.2 Zorg dragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

Samen met andere overheden en particuliere eigenaren staan wij voor de opgave het cultureel erfgoed in de provincie in stand te houden. Dat doen wij door het erfgoed goed te verankeren in ruimtelijk beleid en door met extra middelen vanuit het coalitieakkoord restauraties en professioneel beheer mede mogelijk te maken. In 2020 en volgende jaren in deze collegeperiode intensiveren we op basis van het coalitieakkoord onze restauratie-inspanningen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 9.090
Baten € -1.527
Saldo € 7.563
ga terug